Wizja Naszego Przedszkola/Żłobka

Nasze Przedszkole/Żłobek zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój dlatego nauczyciele oraz specjaliści dążą do tego, by dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty i potrzeby innych ludzi. To miejsce dla dziecka zdrowego i niepełnosprawnego, oparte na zasadach równości i poszanowania.
Dzieci uczymy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie aktywności zaspakajać naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata. W Naszym Przedszkolu/Żłobku dbamy o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy tożsamość regionalną i narodową, rozwijamy kompetencje społeczne, uczymy odróżniania dobra od zła.
Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka – zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami.
Ideą działania Przedszkola/Żłobka jest indywidualne podejście do dziecka uwzględniające jego aktywność w sferze fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Nasza placówka jest otwarta na zainteresowania i potrzeby dziecka. Wspieramy jego kreatywność, aktywność, pomagamy odkryć talenty, wspieramy w pokonywaniu trudności.

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone na wysokim poziomie. Wszyscy nauczyciele konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonalą swoje umiejętności.

Nasze przedszkole/żłobek jest przyjazne dzieciom. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, odpowiednio dostosowane pomoce dydaktyczne i piękne zabawki.

Priorytetem pracy wszystkich wychowawców jest baczna obserwacja niewłaściwych, odbiegających od normy w zachowaniu (w sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalnej lub społecznej) dzieci i natychmiastowa reakcja w celu diagnozowania i wprowadzenia opieki psychologiczno – pedagogicznej.

Dzięki utworzonemu oddziałowi integracyjnemu w przedszkolu dzieci mają możliwość poznawać problemy swoich rówieśników, pomagać im, wspierać i opiekować się nimi. Takie działania rozwijają u dzieci empatię i troskę o drugiego człowieka.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Zespół Fun&Play Tarnów

Zajęcia dodatkowe:

 • Akademia małego odkrywcy- zajęcia chemiczne
 • Warsztaty florystyczne
 • Warsztaty kulinarne zdrowego żywienia
 • Akademia tańca Zumba Kids
 • Dogoterapia
 • Zajęcia sportowe
 • Robotyka
 • Mały inżynier
 • Język angielski Fun Time
 • Religia
 • Pokazy gadów i płazów
 • Kodowanie na dywanie
 • Logorytmika
Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego

Szczęście dziecka jest jedną z najważniejszych wartości.